CashDirect

Pohledávky
správa, vymáhání a odkup

Volejte
+420 225 275 275

O nás

Pohledávky - správa, vymáhání a odkup

Skupina CASHDIRECT byla zformována v roce 2003 v reakci na finanční krizi a s ní spojené negativní, nicméně nutné jevy, jako je nárůst pohledávek po splatnosti, prodloužení stáří pohledávek po splatnosti, zvýšení počtu insolvenčních návrhů a úpadků a celkové zhoršení dluhové situace v České republice, a to s cílem zajištění obvyklé právní a podnikatelské struktury potřebné pro správu takových pohledávek a pro činnosti související s organizací obchodu s těmito pohledávkami.

Profesní etika ve společnosti CASHDIRECT je odrazem naší vize a našich hodnot. Smyslem naší činnosti je pomáhat klientům domoci se svých oprávněných nároků a pohledávek. Náš úspěch a dobrá pověst je založena na kvalitě našich služeb, které poskytujeme klientům.

Společnost CASHDIRECT se zavázala provádět svoji podnikatelskou činnost v souladu s nejvyššími standardy poctivého a čestného jednání. Závazek dodržovat nejvyšší etické normy znamená nejen zajištění souladu s platnou legislativou a předpisy v zemi, ve které působíme, ale také vytváření a udržování stálé důvěry našich klientů a obchodních partnerů.

Dovolte nám nabídnout Vám naše dlouholeté zkušenosti v oblasti vymáhání a správy pohledávek včetně nástrojů prevence jejich vzniku.

Služby

využijte služeb prověřeného specialisty na správu, vymáhání a odkup pohledávek

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Převezmeme pohledávky včetně nutných podkladů a povedeme řádný proces vymáhání.

ODKUP POHLEDÁVEK

Zajistíme evidenci a monitoring pohledávek, odkoupíme i pohledávky po splatnosti.

FAKTORING

Odkoupíme a proplatíme vámi vystavené faktury před jejich splatností.

SCREENING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Poskytneme screening potenciálních obchodních partnerů klienta.

POMOC S FINANCOVÁNÍM SPORŮ

Zajistíme pomoc s financováním a vedením soudních a jiných sporů v České republice i v zahraničí.

Jste naším dlužníkem?Kontaktujte nás, společně nalezneme optimální řešení Vaší situace. Čím dříve se s námi spojíte, tím více možností řešení pro Vás budeme mít. Včasnost v tomto případě také znamená nižší částku k úhradě.

Komunikace a zájem své závazky řešit je první a nejdůležitější krok na cestě k životu bez dluhů. Pokud se rozhodnete k dluhu přistoupit čelem, budeme Vám nápomocni, protože jak říká přísloví: „ I když dluh mlčí, spát nedá.“

Volejte +420 225 275 275

Ochrana a nakládání s osobními údaji

CashDirect

S Vašimi osobními údaji je zacházeno vždy v souladu se zákonem a platnými právními předpisy, a to vždy korektně a transparentně. Osobní údaje zpracováváme pouze pro legitimní účely činnosti CASHDIRECT, v rozsahu odpovídající účelu využití a po dobu nezbytně nutnou. Díky organizaci a systémovému zabezpečení CASHDIRECT jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

Kontakt

Ozvěte se nám, vše vyřešíme za vás

Sídlo:

Bozděchova 7
150 00 Praha 5

Telefon:

linka pro dlužníky:
+420 225 275 275
fax: +420 225 275 223

Načítání
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme