Odkup pohledávek

POHLEDÁVKY PŘED SPLATNOSTÍ

Pro pohledávky před splatností bude Cashdirect evidovat a monitorovat vámi předaná data - vystavené faktury, přijaté platby a sjednané splátkové kalendáře, a bude hlídat dodržování splatností. Před splatností faktur nebo splátek odešle Cashdirect dlužníkovi upozorňující dopis či provede telefonické připomenutí. Cashdirect provádí samozřejmě i screening obchodních partnerů.
  • Factoring v tuzemsku i zahraničí
  • Forfaiting v tuzemsku i zahraničí
  • Specializované exportní financování

VÝHODY PRO KLIENTY

  • Jasné podmínky finanční transakce včetně finančního plnění
  • Okamžitá finanční likvidita pro postupitele
  • Úspora času a nákladů financování

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI

Společnost Cashdirect odkupuje jak jednotlivé pohledávky, tak celé balíky pohledávek po splatnosti z obchodní činnosti pojišťoven,
telekomunikačních firem, bank, leasingových společností a podobných obchodních společností za fyzickými i právnickými osobami.

Cashdirect je připraven jednorázově odkoupit balík pohledávek, ale samozřejmostí je i odkup pohledávek v pravidelných intervalech,
a to bez omezení spodní či horní hranice nominální hodnoty pohledávek.

Cashdirect nakupuje pohledávky od finančních institucí, ale i od obchodních firem a jednotlivců.

Postoupení pohledávky spočívá v odkupu celé pohledávky společně s potřebnými podklady a její další řešení je již zcela v kompetenci
společnosti Cashdirect.

VÝHODY PRO KLIENTY

  • Jasné podmínky finanční transakce včetně finančního plnění
  • Okamžitá finanční likvidita pro postupitele
  • Úspora času a nákladů financování

 

Potřebujete poradit?

Cashdirect vám doporučí vhodné řešení buď formou odkupu pohledávky,
nebo formou vymáhání pohledávky na základě příkazní smlouvy, navrhne cenu.