Faktoring

Faktoring vám umožňuje získat peníze za prodané zboží a služby dříve, než za ně zákazník zaplatí.
Není nutný bankovní úvěr a podnik může plynule financovat svou činnost.

JAK TO FUNGUJE

  • Podepíše se faktoringová smlouva
  • Stanoví se faktoringová provize
  • Provede se postoupení krátkodobých pohledávek
  • Vyplatí se peníze

Potřebujete poradit?

Cashdirect vám doporučí vhodné řešení buď formou odkupu pohledávky,
nebo formou vymáhání pohledávky na základě příkazní smlouvy, navrhne cenu.