Cashdirect – správa, vymáhání a odkup pohledávek

CashDirect, a.s.

Cashdirect se specializuje na vymáhání pohledávek, a to buď formou správy, nebo odkupu. Zaměřuje se na vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, přičemž vždy preferuje formu mimosoudního vymáhání. Umožňuje to rychlejší vyřešení jednotlivých případů a také pro klienta je tento způsob jednání jednoznačně příznivější. Cashdirect také provádí nezávislé hodnocení a screening potenciálních obchodních partnerů klienta s důrazem na platební schopnost a ochotu hradit závazky z obchodního styku.

Cashdirect za vás vyjedná vše nepříjemné, poskytne úplnou službu negociační, administrativní, účetní, právní, finanční a komunikační:

  • screening potenciálních obchodních partnerů
  • management pohledávek před lhůtou i po lhůtě splatnosti
  • správa a vymáhání pohledávek
  • odkup jednotlivých pohledávek i celých balíků pohledávek
  • zastupování v insolvenčním řízení
  • soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek
  • exekuce
  • zápočty a obchodování s pohledávkami
  • speciální finanční služby pro exportéry do USA

Využijte e-mailového kontaktu a zeptejte se našich finančních poradců na řešení vaší pohledávky. Reakci dostanete do 24 hodin. Cashdirect vám doporučí vhodné řešení buď formou odprodeje pohledávky, nebo formou vymáhání pohledávky na základě mandátní smlouvy, a navrhne cenu.